News

തൃശ്ശൂര് പൂരം ദൃശ്യങ്ങള്‍

വെയിലേറ്റു വാടാതെ… കൊമ്പന്മാരോടുള്ള ആരാധന, വര്‍ണ്ണ ക്കുട നിവരുമ്പോഴുയരുന്ന ആവേശം. മേടച്ചൂടിലും തളരാത്തതായിരുന്നു പൂരാവേശം. മേളം പതഞ്ഞൊഴുകിയ താളവഴികളില്‍ വെയിലേറ്റു വാടാതെ ആയിരങ്ങള്‍ ഒഴുകി നടന്നു. മഠത്തിനുമുറ്റത്തും ഇലഞ്ഞിച്ചോട്ടിലും ആള്‍ക്കടലിരമ്പുന്ന കുടമാറ്റവേദിയിലും കാഴ്ചകളൊരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ആരവങ്ങളുമായെത്തിയ ഘടകപൂരങ്ങളാണ് പൂരപ്പറമ്പിനെ ഉണര്‍ത്തിയത്. ദേശദൈവങ്ങള്‍ക്കുപുറകെ ദേശങ്ങളൊന്നാകെ ഒഴുകിയെത്തി ഘടകക്ഷേത്രങ്ങളിലാദ്യം വടക്കുന്നാഥനെ വണങ്ങിയത് കണിമംഗലം ശാസ്താവായിരുന്നു. ശാസ്താവ് തെക്കേ ഗോപുരം വഴി വടക്കുംനാഥ സന്നിധിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും മതില്‍ക്കെട്ടിനുപുറത്ത് മേളാരവങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു പൊങ്ങി. തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദറിനും പാറമേക്കാവ് പത്മനാഭനും ഗുരുവായൂര്‍ നന്ദനും പുറകെയായിരുന്നു ആള്‍ക്കൂട്ടം. ചമയങ്ങളില്‍പ്പോലും […]

Srimad Bhagavatam

Srimad Bhagavatam MP3 collection of different scholars talking on Srimad Bhagavatam

Reminder for Wednesday, 7 Nov 2012

Reminder for Wednesday,  7 Nov 2012 Appearance of Radha Kunda, snana dana http://www.vaisnavacalendar.info/i/appearance-of-radha-kunda-snana-dana.html Bahulastami http://www.vaisnavacalendar.info/i/bahulastami.html

Reminder for Thursday, 25 Oct 2012-Pasankusa Ekadassi

PasankusaEkadasi.pdf Download this file Reminder for Thursday, 25 Oct 2012 Full day fasting from grains for Pasankusa Ekadasi Please check your local calendar for fast breaking time. Please find attached a related story about Pasankusa Ekadasi for your ready reference. Pasankusa Ekadasi.pdf

No One Before You

na veda-yajñādhyayanair na dānair na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ evaṁ-rūpaḥ śakya ahaṁ nṛ-loke draṣṭuṁ tvad anyena kuru-pravīra TRANSLATION O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of Mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor […]

Full Of Glaring Effulence

śrī-bhagavān uvāca mayā prasannena tavārjunedaṁ rūpaṁ paraṁ darśitam ātma-yogāt tejo-mayaṁ viśvam anantam ādyaṁ yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam TRANSLATION The Supreme Personality of Godhead said: My dear Arjuna, happily have I shown you, by My internal potency, this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primal […]

O Thousand-armed Lord

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakra-hastam icchāmi tvāṁ draṣṭum ahaṁ tathaiva tenaiva rūpeṇa catur-bhujena sahasra-bāho bhava viśva-mūrte TRANSLATION O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see You in Your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in Your hands. I long to see You in that form. PURPORT In the […]

Reveal Again Your Form

adṛṣṭa-pūrvaḿ hṛṣito 'smi dṛṣṭvā bhayena ca pravyathitaḿ mano me tad eva me darśaya deva rūpaḿ prasīda deveśa jagan-nivāsa TRANSLATIONAfter seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore please bestow Your grace upon me and reveal again Your form […]

Please Tolerate The Wrongs

tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ prasādaye tvām aham īśam īḍyam piteva putrasya sakheva sakhyuḥ priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum TRANSLATION You are the Supreme Lord, to be worshiped by every living being. Thus I fall down to offer You my respectful obeisances and ask Your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend […]

You Are Its Worshipable Chief & Thinking Of You As My Friend

pitāsi lokasya carācarasya tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo loka-traye ’py apratima-prabhāva TRANSLATION You are the father of this complete cosmic manifestation, of the moving and the nonmoving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is greater than You, nor can anyone be one with […]